Меню сайта

З нашага архіва:

...Само месцазнаходжання Рудабелкі вызначыла характар мясцовых жыхароу, іх заняткі і традыцыі. Дарэчы адзначаюць, што на Рудабельскай зямлі жылі і жывуць людзі розных нацыянальнасцей: беларусы, рускія, палякі, украінцы, яурэі, а з сярэдзіны ХІХ ст. і латышы.і...

"Берагіня" - гэта пяшчотныя адносіны, арганізатарау, кіраунікоу самадзейных ансамбляу да дзяцей...

Лаурэаты фестывалю


1999 год


Шпак Анастасія, в. Валосавічы, Акцябрскі р-н, Гомельская вобласць (конкур салістау — спевакоу, танцорау, музыкау, апавядальнікау — спявачка, сярод дарослых);

Каліноуская вікторыя, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (конкурс салістау — cпевакоу, танцорау, музыкау, апавядальнікау — спявачка, сярод дзяцей);

Галайдзенка Віктар, в. Гаць, Акцябрскі р-н, Гомельская вобласць(конкурс салістау — спевакоу, танцорау, музыкау, апавядальнікау — музыка );

Рудая Тамара, в. Пратасы, Акцябрскі р-н, Гомельская вобласць(конкурс салістау — спевакоу, танцорау, музыкау, апавядальнікау — прыпевачніца);

Бястніцкі Мікалай, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць(конкурс салістау — спевакоу, танцорау, музыкау, апавядальнікау — апавядальнік, сярод дарослых);

Касцюкевіч Алеся, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (конкурс салістау — спевакоу, танцорау, музыкау, апавядальнікау — апавядальнік, сярод дзяцей);

сямейны ансамбль "Родзічы", в. Гарохавічы, Акцябрскі р-н, Гомельская вобласць(конкурс сямейных ансамбляу);

Ражноу Пятрусь, Рыбакова Ірына, в. Мётча, Барысаускі р-н, Мінская вобласць (конкурс танцавальных пар — выканауцау народных побытавых танцау, 1-я узрастовая группа);

Радзюк Іван, Касцюкевіч Ірына, в. Мётча, Барысаускі р-н, Мінская вобласць (конкурс танцавальных пар — выканауцау народных побытаных танцау, 2-я узроставая группа);

Царыковіч Мікалай, Кароль Крысціна, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (конкурс танцавальных пар — выканауцау народных побытавых танцау, 3-я узрастовая група);

Гайдук Вячаслау, Яраш Святлана, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (конкурс танцавальных пар — выканауцау народных побытавых танцау, 4-я узрастовая група);

фальклорны этнаграфічны калектыу "Рудабельскія зорачкі" (кір. Дульская В.Г.). г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць(прэзентацыя дзіцячых і маладзёжных фальклорных калектывау);

фальклорны этнаграфічны калектыу "Міжрэчча" (кір. Панчанка К.А.), Жыткавіцкі р-н, Гомельская вобласць(прэзентацыя аутэнтычных гуртоу і фальклорных калектывау).

Наверх