Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

Фота агляд:

"Берагіня" - гэта прызнанне у любові да першавытокау народнага мастаутва ...

Удзельнікі

Фальклорныя калектывы —

госці фестывалю


Беларусь 


Брэсцкая вобласць


Узорны фальклорны гурт "ЖАУРУЧКІ"


Віцебская вобласць


Узорны фальклорны гурт "НЕЖАЧКІ"

Узорны фальклорны калектыу "СУНІЧКІ"


Гомельская вобласць


Узорны фальклорны калектыу "КАРАГОД"

Узорны фальклорны ансамбль

"ЦЯРЭШКАВЫ ШЧОДРЫКІ "

Узорны фальклорны ансамбль "НЕКРАШЫНКА"

Дзіцячы фальклорны калектыу "КРУЦЕЛКІ"

Маладзежны фальклорны калектыу "СКАРБОНКА"

Маладзёжны фальклорны калектыу "ЗОЛАК"

Маладзёжны фальклорны гурт "СУСТРЭЧА"

Узорны фальклорны ансамбль ”РУДАБЕЛЬСКІЯ ЗОРАЧКІ”


Гродзенская вобласць


Фальклорны калектыу "МЕМАРАТ"


Магілёуская вобласць


Дзіцячы фальклорны калектыу "АСТРАНАЧКА"

Народны маладзёжны фальклорны ансамбль "СУЗОР'Е"


Мінская вобласць


Дзіцячы фальклорны ансамбль "НАШЧАДКІ"

Узорны фальклорны гурт дзяржаунай установы адукацыі "БЕРАГІНЯ"

Гурт спецыялізацыі "Этнафоназнауства" "РАМЕ"

Гурт спецыялізацыі "Этнафоназнауства" "ЭТНАФОНАСУПОЛКА"


Расія 


г. Масква


Народны фальклорны ансамбль клуба "Надзея" "РУСКІЯ НАПЕВЫ "

Фольк-трыа фальклорнага цэнтра Пауночна-заходняй адміністрацыйнай акругі "КОНІКАУ ЛЕС "


г. Навасібірск


Сямейны фальклорна-этнаграфічны ансамбль-театр "РАДАНІЦА "


Малдова


Целянешскі раён


Этнафальклорны калектыу "РЭЗЭШІЙ"


ПольшчаФальклорны ансамбль таварыства "Музей малой айчыны у Студзіводах "ЖЭМЭРВА"


Украіна


Чарнавіцкая вобласць


Ансамбль танца Віжніцкай гімназіі "ГОРЫЦВІТ"

кіраунік Міраслава Ежаненка


ЛітваФальклорны калектыу Каунаскага універсітэта "SKALSA"

кіраунік Дайва Сескаускатэ