Меню сайта

З нашага архіва:

...Само месцазнаходжання Рудабелкі вызначыла характар мясцовых жыхароу, іх заняткі і традыцыі. Дарэчы адзначаюць, што на Рудабельскай зямлі жылі і жывуць людзі розных нацыянальнасцей: беларусы, рускія, палякі, украінцы, яурэі, а з сярэдзіны ХІХ ст. і латышы.і...

"Берагіня" - гэта пяшчотныя адносіны, арганізатарау, кіраунікоу самадзейных ансамбляу да дзяцей...

Фотаальбом

Навукова-практычная канферэнцыя "Традыцыйная культура і дзеці"

Святлана Анатольеўна Беразоуская

Дырэктар фестывалю "Берагіня" (г. п. Акцябрскі). 

Козенка Мікалай Аляксеевіч

Аутар праекта.

Віктар Папоу

Кіраунік заслужанага харэаграфічнага калектыву "Рунь" (г. Магілёу).

Мікалай Дудчанка

Заслужаны дзеяч мастацтвау Рэспублікі Беларусь (г. Мінск). 

Уладзімір Гадоускі

Прафесар (г. Роуна, Украіна)

Тамара Варфаламеева

Кандыдат мастацтвазнауства (г. Мінск)

 

Вячаслау Калацэй

Кандыдат культуралогіі (г. Мінск). 

 

Уладзімір Гілеп

Старшыня Беларускага фонду культуры, галоуны рэдактар "Краязнаучай газеты" . 

   

Наверх