Меню сайта

Пераможцы:

Гісторыя фестывалю


Першы фестываль праходзіу у 1998-1999 гг. у межах невялікага рэгіёна. Другі фестываль (2001 г.) ахапіу Гомельскую вобласць. Трэці, чацвёрты і пяты (2004, 2006, 2008 гг.) мелі статус рэспубліканскіх. Кожны фестываль — дэманстрацыя талентау, спаборніцтва.

Асноунымі мерапрыемствамі фестываляу фальклорнага мастацтва сталі конкурс танцавальных пар — выканауцау народных побытавых танцау; турнір дзіцячых і маладзежных фальклорных калектывау; прэзентацыя аутэнтычных гуртоу і фальклорных калектывау; конкурс салістау — выканауцау творау народнай спадчыны; выставы дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва. У шматлікіх намінацыях вызначаліся лепшыя з лепшых.

Наверх