Меню сайта

Лаурэаты фестывалю


2004 год


Дзіцячы фальклорны калектыу "Рудабельскія зорачкі" (кір. Дульская В.Г.) — гран-пры фестывалю, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (І рэспубліканскі турнір дзіцячых фальклорных калектывау);

узорны фальклорны гурт "Берагіня" (кір. Абрамовіч А.А,), в. Мётча, Барысаускі р-н, Мінская вобласць(І рэспубліканскі турнір дзіцячых фальклорных калектывау);

фальклорна-этнаграфічны калектыу "Крыніца" (кір. Басарановіч Н.Б.), Жыткавіцкі р-н, Гомельская вобласць(прэзентацыя аутэнтычных гуртоу);

Акцябрскі раённы дом рамёствау (дырэктар Халадок Т.В.), г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (выстава дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва Гомельскай вобласці);

Наверх