Меню сайта

З нашага архіва:

...Само месцазнаходжання Рудабелкі вызначыла характар мясцовых жыхароу, іх заняткі і традыцыі. Дарэчы адзначаюць, што на Рудабельскай зямлі жылі і жывуць людзі розных нацыянальнасцей: беларусы, рускія, палякі, украінцы, яурэі, а з сярэдзіны ХІХ ст. і латышы.і...

Лаурэаты фестывалю


2006 год


Святлана Красоуская, удзельніца узорнага фальклорнага ансамбля "Рудабельскія зорачкі" — гран-пры фестывалю, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць(І рэспубліканскі турнір салістау);

дзіцячы фальклорны калектыу "Магдалінка"(кір. Самулевіч С.В.) — гран-пры, в. Магдалін, Кобрынскі р-н, Брэсцкая вобласць(ІІ рэспубліканскі турнір дзіцячых і маладзёжных фальклорных калектывау);

Стахоуская Таццяна, удзельніца дзіцячага фальклорнага калектыву "Вянок" — 1-е месца, в. Ракау, Валожанскі р-н, Мінская вобласць (І рэспубліканскі турнір салістау, дзеці);

Картыннік Аляксей, удзельнік дзіцячага фальклорнага калектыву "Вянок" — 1-е месца, в. Ракау, Валожанскі р-н, Мінская вобласць (І рэспубліканскі турнір салістау, дзеці);

дзіцячы фальклорны калектыу "Вянок"(кір. Пятроуская Л.С.) — 1-е месца, в. Ракау, Валожынскі р-н, Мінская вобласць (ІІ рэспубліканскі турнір дзіцячых і маладзёжных фальклорных калектывау);

Леанід Шчэрбін, удзельнік маладзёжнага фальклорнага гурту "Маладзік" — 1-е месца, Акцябрскі р-н, Гомельская вобласць (І рэспубліканскі турнір салістау, моладзь);

Красоуская Святлана, Кудзелька Аляксей, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць(конкурс танцавальных пар — выканауцау народных побытавых танцау, дзеці);

Семілет Ірына, Мартыненка Сяргей, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць(конкурс танцавальных пар — выканауцау народных побытавых танцау, моладзь).

Наверх