Меню сайта

Лаурэаты фестывалю


2008 год


Кудрашова Ганна, удзельніца узорнага фальклорнага гурту "Берагіня" — гран-пры фестывалю, в. Мётча, Барысаускі р-н, МІнская вобласць (ІІ рэспублікнскі турнір салістау, дзеці);

Сільвановіч Яуген , удзельнік узорнага фальклорнага калектыву "Сунічкі", в. Стаі, Лепельскі р-н, Віцебская вобласць (ІІ рэспублікнскі турнір салістау, дзяці);

Сачок Ксенія ,г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (ІІ рэспублікнскі турнір салістау, моладзь);

Кандраценка Александр, Любанец Юлія, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (конкурс танцавальных пар — выканауцы народных побытавых танцау, дзеці);

Халадок Уладзімір, Шарапава Наталля, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць (конкурс танцавальных пар — выканауцау народных побытавых танцау, моладзь);

дзіцячы фальклорны ансамбль "Нашчадкі"(кір. Караліс І.У.), в. Забалаць, Любанскі р-н, Мінская вобласць(ІІІ рэспубліканскі турнір дзіцячых і маладзёжных калектывау);

маладзёжны фальклорны калектыу "Пасаг"(кір. Сарнаускі А.Я.), г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць(ІІІ рэспубліканскі турнір дзіцячых і маладзёжных калектывау).

Наверх