Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

"ЖАУРУЧКІ"

дзіцячы фальклорны гурт Спораускага сельскага дома культуры

Бярозаускага раёна

мастацкі кіраунік Валянціна Чайчыц


Біяграфія:


Фальклорны гурт «Жауручкі» створаны у 1999 г., з'яуляецца спадарожнікам народнага фальклорна-этнаграфічнага ансамбля «Жураука» Спораускага СДК.

У рэпертуары калектыву — народныя танцы («Кракавяк», «Падыспань», «Спорауская полька»), пecнi каляндарна-абрада-вага цыклу («Ой, пуйдымо гукаючы», «Дэ ты, Купала, купалася», абрады «Каляды», «Гуканне вясны», «Вялж-дзень», «Дажыню».

«Жауручкі» — удзелынік абласных свят, фестываляу: народна¬га гумару «Спораускія жарты», фестывалю-кірмашу працаунікоу сельскай гаспадаркі «Дажынкі-2007» (г. Жабінка ).

У 2006 г. гурт «Жауручкі» прымау удзел у рэгіянальных святах фальклорнага мастацтва «Чырвоныя святкі» (в. Хрыса Бярозаускага раёна), «Вялік дзень» (2007 г., в. Бездзеж Драпчынскага раёна).

У калектыве праводзяцца фольклорный дыскатэкі, творчыя сустрэчы з фальклорнымі гуртамі Бярозаушчыны.

Удзельнікі гурту з цікавасцю наведваюць заняткі у студьі дэка-ратыуна-побытавага мастацтва «Вясёлкавая плынь» Спораускага СДК, дзе праз майстар-класы знаёмяцца з рознымі традыцыйнымі ізделіямі рамёствау — разьбой па дрэве, пляценнем паясоу, салома-пляценнем, выцінанкай.Наверх