Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

"СУСТРЭЧА"

маладзёжны фальклорны гурт Кармянскага цэнтра культуры i вольнага часу

мастацкі кіраунік Людміла Саломіна


Біяграфія:


Маладёжный фальклорны гурт «Сустрэча» быу створаны у 2006 г. Спачатку у склад гурту уваходзілі толькі танцоры, потым да хдалучыліся i спевакі. Менавіта пасля такога спалучэння танца i песнi гурт пачау сваю пленную творчую дзейнасць. Зараз калектыу налічвае 16 чалавек (12 дзяучат i 4 юнакі).

У рэпертуары гурту — больш за 30 народных песень, харэаграфічных узорау, гульняу Кармяншчыны i суседніх раёнау. Напрыклад, «Ой, пад мостам», «Непраудзівая калша», «Шэрыя гyci», «Закладауся арол»; карагод «Луца», танцы «Матлёт», «Дасада», і «Карапэт», «Кадрыль» і інш. Узбагачаючы рэпертуар, удзельнікі гур¬ту аб'ехалі малыя i вялкія вёскі раёна i з кожнай паездкі прывозілі, новыя песні i танцы, мясцовыя варыянты традыцыйных абрадау.

За высокае выканаучае майстэрства i укладу папулярызацыю народнага мастацтва фальклорны гурт «Сустрэча» і яго удзельнікі неаднаразова ушаноуваліся ганаровымі граматамі раённага аддзела культуры.Наверх