Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

“РЭЗЭШІЙ”

этнафальклорны калектыу с. Богзешты Целянешскага раёна


Біяграфія:


Этнафальклорны калектыу “Рэзэшій” утвораны у 1987 г. у сяле Богзешты Целянешскага раёна i складаецца з 34 удзельшкау.

У праграме калектыву — фальклорныя песні, танцы, народныя звычаі i шшыя праявы мастацкай традыцьі краю.

Калектыу прымау удзел у штэрнацыянальных фестывалях Румыніі, Польшчы, Украіны, Pacii, адзначаны граматамі i каштоунымі падарункамі. У Польшчы калектыу удастоены гранпры.

У 1990 г. мастацкаму калектыву прысвоена званне узорнага.

Кіраунік калектыву Сава Чарнолеу з'яуляецца выдатнікам работніка культуры Малдаускай Рэспублікі.

Кансулыпант Павел Попа, галоуны харэограф Нацыянальнага цэнтра народнай творчасці.Наверх