Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

“РАДАНІЦА”

сямейны фальклорна-этнаграфічны ансамбль-тэатр Навасібірскага гуманітарнага інстытута

кipayнiк ансамбля Наталля Кутафіна


Біяграфія:


У 1990 г., на Масленщу, дванаццаць сямей стварылі сямейны фальклорны ансамбль-тэатр “Раданіца”.

Першыя восем гадоу сем’і (бацькі з дзецьмі) ездзілі у экспедыцыі: праводзілі у сёлах i вёсках Навасібірскай вобласці рэканструяныя каляндарныя святы — “Масленіца”, “Чырвоная горка”, і (“Пасхальны тыдзень”, “Троіца”, адраджаючы культурным традыі дзядоу i прадзедау.

Даследуючы сабраны у экспедыцыях матэрыял, “Раданіца” беражліва захоувае песні, інструментальныя найгрышы, пляскі i кадрьлі Заходняй Ciбіры: с. Локці Маскоускага раёна, с. Бергуль i п. Платонаука Пауночнага раёна, с. Балман Куйбышаускага райна Haваci6ipcкай вобласці, а таксама с. Качон i Укыр Чырвончыкойскага раёна Чіцінскай вобласці, с. Першакаменка Трэцья-коускага раёна Алтайскага краю.

Сабраныя у экспедыцыях ci6ipcкія карагоды, танцы, пляскі і кадрылі ляглі у аснову семінарау, творчых лабараторый, адкрытыx урокау па традыцыйнай харэаграфіі, якія пастаянна праводзяць калектыу “Раданіцы” у розных рэгінах Pacii.

3 дня свайго заснавання “Раданіца” — удзельніца розных Міжнародных, усесаюзных i ycepaciйскix фестываляу. Толькі за апошнія два гады калектыу прымау удзел у міжнародных фестывалях “Пакроускія званы”(г. Вільнюс, Літва,2007 г.), “Белаводдзе-2007” и Усць-Каменегорск, Казахстан); ва ycepaciйскix — у Ніжнявартауск (“Пакроу дзень”), Пярмі (“Ільін дзень”), Мажайску (“Марфін брод”), у Краснадары (“Залаты яблык”), Сургуце, Ульянауску, Калузе, Волагдзе; у штогадовых фестывалях у Екацерыибургу i (на “Дзмітрыяу дзень”), Омску (на “Егорый Харобры”).

Сямейны фальклорны тэатр — удзельнік “Вінаградаускіх чытанняу” у Навасібірску (1990 г), у Чэлябінску (1991 г.), у Волагдзе (1994 г.), у Іркутску (1996 г.).

Калектыу удастоены звання Лаурэата I ступеш на Усерасійскім аглядзе-конкурсе дзіцяча-юнацкіх фальклорных калектывау у г.Каурове (Уладзімірская вобл., 1998 г.), дыпламанта — на VІ Усерасійскім фестывалі “Фальклорная вясна” (Масква, 1999 г.).

За 17 гадоу сваей гісторыi у ансамблі спеліся, станцаваліся і абвенчаліся 11 сямейных пар, у адной з каторых растуць ужо пяцёра дзяцей.

У 2007 г. “Раданіца” абараніла званне “Народны калектыу”.Наверх